HATA AYIKLAYICI/SİMÜLATOR NASIL KULLANILIR?


Aşağıdaki figür simülatörün bir ekran görüntüsüdür. Ekran üzerinde dokuz ayrı panel bulunmaktadır. 1) PROGRAM PANELİ: Burada Online PIC Compiler tarafından derlenen kodlar görülebilir. Bu panel simülasyon sırasında aşağı ve yukarı, otomatik olarak, o andaki işlenecek kodun yerine göre hareket etmektedir. İşlenecek satır kırmızı ile gösterilmiştir.
2) SİMÜLASYON PANELİ: Bu panelde program akışını kontrol eden 4 buton bulunmaktadır.

3) BANK PANELİ: Şu anki BANK'ın ne olduğu bu panelle takip edilebilir. Her bir BANK'ın üzerine bu banka özel register isimleri yazılmıştır.

4) EEPROM PANELİ: 16F84A, 0-63 arası adreslenen 64 byte'lık EEPROM alanına sahiptir. EEPROM paneli her bir adres alanındaki içeriği göstermektedir.

5) FLAG PANELİ: Bu panelde, 16F84'nın flag bitleri gösterilmektedir. Bir flag aktifse, ismin yanında bir bayrak resmi belirmekte; diğer durumda bu resim yok olmaktadır.

6) PORT PANELİ: Port paneli LEDler interaktif butonlardan oluşmaktadır. Eğer bir port giriş olarak seçilmişse, port isminin altında bir buton; eğer çıkış olarak seçilmişse bir LED belirmektedir. Eğer port isminin altında buton varsa, kullanıcı giriş mantık seviyesini butona basarak değiştirebilir.

7) REGISTER PANELİ-1: Register Paneli-1'de kullanıcı tarafından tanımlanmış registerlar gösterilmektedir. Tanımlanan adres, içeriğin ikilik, onluk ve onaltılık gösterimlerdeki değerleri her bir register için tabloda gösterilmektedir. Kullanıcı bu tablodan register çıkarabilir veya tabloya çıkardığı registerları ekleyebilir.

8) REGISTER PANELİ-2: Register Paneli-2'de özel fonksiyonlu registerlar gösterilmektedir. Tanımlanan adres, içeriğin ikilik, onluk ve onaltılık gösterimlerdeki değerleri her bir register için tabloda gösterilmektedir. Kullanıcı bu tablodan register çıkarabilir veya register ekleyebilir.

9) ZAMANLAYICI/KESME PANELİ: Kullanıcı geçen zamanı komut döngüsü, ve donanımdaki kristal frekansını seçtikten sonra mikrosaniye cinsinden takip edebilir. Ayrıca, RESET butonuna basılarak istenilen yerde zamanlayıcılar sıfırlanabilir.
Program sayacı, PC, zamanlayıcıların altında bulunabilir.
Ayrıca, kesmelerden hangilerinin o an aktif oldukları aşağıdaki tablodan takip edilebilmektedir.