INTCON Register

GIE
EEIE T0IE INTE RBIE T0IF INTF RBIF
7
6 5 4 3 2 1 07
GIE 1: Aşağıdaki bitlerle aktive edilmiş tüm kesmeleri devreye alır.
0: Tüm kesmeleri devre dışı bırakır.
6
EEIE 1: EEPROM yazma kesmesini devreye alır.
0: EEPROM yazma kesmesini devre dışı bırakır.
5
T0IE 1:TMR0 aşım kesmesini devreye alır.
0:TMR0 aşım kesmesini devre dışı bırakır.
4
INTE 1:RB0/INT dış kesmesini devreye alır.
0:RB0/INT dış kesmesini devre dışı bırakır.
3
RBIE 1:PORTB değişim kesmesini devreye alır.
0:PORTB değişim kesmesini devre dışı bırakır.
2
T0IF TMR0 Aşım Flag'i
1:TMR0'da aşım gerçekleşti(yazılım ile sıfırlanmalı).
0:TMR0'da aşım olmadı.
1
INTF RB0/INT Dış Kesme Flag'i
1:RB0/INT Dış Kesme oluştu (yazılım ile sıfırlanmalı).
0:RB0/INT Dış Kesme oluşmadı.
0
RBIF PORTB Değişim Kesmesi Flag'i
1:PORTB pin 4-7 arasındaki bacaklardan en az birinde mantık değişimi oldu (yazılım ile sıfırlanmalı).
0:PORTB pin 4-7 arasındaki bacaklardan hiçbirinde mantık seviyesi değişimi olmadı.
*KAYNAKÇA: PIC16F84A Veri Sayfaları