STATUS Register

IRP
RP1 RP0 TO PD Z DC C
7
6 5 4 3 2 1 07
IRP Tanımlanmamış: 0 olarak bırakınız.
6
RP1 Tanımlanmamış: 0 olarak bırakınız.
5
RP0 1:Bank 1'i seç (80h - FFh)
0:Bank 0'ı seç (00h - 7Fh)
4
TO Güç verildikten ve CLRWDT veya SLEEP komutlarından sonra 1 olur.
WDT zaman aşımından sonra 0 olur.
3
PD Güç verildikten veya CLRWDT komutundan sonra 1 olur.
SLEEP komutundan sonra 0 olur.
2
Z Zero Flag
Aritmetik veya mantık işleminin sonucu 0 olursa, Z=1 olur.
Aritmetik veya mantık işleminin sonucu 0 değilse, Z=0 olur.
1
DC Digit Carry/Borrow Flag
  • Toplama işlemleri için en düşük dört bitlik kısımların toplamı 15'ten fazla ise DC=1 olur.
  • Toplama işlemleri için en düşük dört bitlik kısımların toplamı 15 veya daha az ise DC=0 olur.
  • Çıkarma işlemleri için en düşük dört bitlik kısımlardan çıkan çıkarılandan büyükse DC=0 olur.
  • Çıkarma işlemleri için en düşük dört bitlik kısımlardan çıkan çıkarılandan küçükse DC=1 olur.
0
C Carry/Borrow Flag
  • Toplama işlemlerinde, toplam 255'ten büyükse C=1 olur.
  • Toplama işlemlerinde, toplam 255 veya daha az ise C=0 olur.
  • Çıkarma işlemlerinde, çıkan çıkarılandan büyükse C=0 olur.
  • Çıkarma işlemlerinde, çıkan çıkarılandan büyükse C=1 olur.
*KAYNAKÇA: PIC16F84A Veri Sayfaları